El jardí de les papallones

El jardí de les papallones és el projecte que fan els infants de 1r. amb l’objectiu de conèixer el cicle de la vida,  a partir de l’estudi dels cucs de seda mitjançant l’observació  i el mètode científic. A més, de la coneixença de les plantes aromàtiques del jardí de les papallones que trobem a l’espai de l’hort de l’escola. Poder conèixer la relació que estableixen determinades plantes amb determinats animals.