EducArts

La finalitat del projecte EducArts és el treball des de les Arts, en l’àmbit escolar, com eina que afavoreix la integració social, educativa i cultural dels alumnes i les seves famílies, millorant amb això el rendiment a l’aula. Dóna importància al diàleg, la interacció i el desenvolupament de la creativitat i la imaginació en la pràctica educativa per a la millora dels aprenentatges a l’escola.