L’estació meteorològica

L’estació meteorològica és el projecte que realitzen els alumnes de 4t. L’objectiu és conèixer els factors que determinen el temps atmosfèric i el clima del nostre entorn proper i la comparativa amb altres indrets. La diferència de temperatura, … dins de la ciutat de Barcelona.   A partir del registre sistemàtic de les dades de l’estació pot proporcionar als alumnes les obtencions de dades mensuals , la relació del clima  amb la geografia i amb l’agricultura, …  A més, d’analitzar climogrames, mapes meteorològiques  entenen els diferents elements que els formen i els instruments que s’usen per realitzat les previsions meteorològiques.