Xarxes per al canvi

 

L’escola forma part d’aquest projecte per a la innovació des del curs 2017-18. També tenim una mentora que ens acompanya en tot aquest procés.

Les principals funcions de les xarxes són compartir i adquirir els coneixements rellevants per a avançar cap a un horitzó comú de transformació educativa; interactuar al voltant dels recursos que generi el programa; impulsar i articular processos de coneixement, formació i capacitació de forma col·laborativa i autogestionada i compartir experiències dels centres en el procés de transformació.