Llegir en parella

És un programa de tutoria entre iguals, aprenentatge cooperatiu,  per a la millora de la competència lectora. Són parelles d’alumnes de dos curs diferents que aprenen junts.

El tutor i el tutorat, l’alumne més expert i l’alumne menys expert, sempre  parelles amb rols diferents que aprenen a partir d’una bastida, d’una guia pautada  o d’una proposta didàctica organitzada pel mestre.

El projecte és duu a terme el 2n. i 3r. trimestre.