L’escola

El projecte actual vetlla per l’equitat cultural i educativa donant resposta a les necessitats de l’alumnat, l’evolució pròpia de la institució i el context socioeconòmic. L’escola promou experiències educatives significatives que afavoreixen el desenvolupament integral dels infants que en formen part, coordinant i posant en valor el treball realitzat des de diferents contextos dels infants i considerant la complementarietat de l’educació formal i no formal. L’escola ha dibuixat un entramat d’agents que treballen per un mateix fi, cadascún des de la seva aportació única i particular.