Equip Morera

CURS 18-19

 

Educació Infantil

P3. Pingüins  Laura Vílchez
P4. Cavallets de mar  Bianca Hernández
P5. Foques  Mireia Miralles
Reforç  Silvia Masabeu
TEI  Laia Guisasola

 

Primària i especialitats

1r. Els pirates  Maria Cobles
2n. Les onades  Núria Cobles
3r. Mariners i marineres  Marta Palo
4t. El mar Mediterrani  Núria Casenave
5è. Els investigadors de les Bermudes  Sandra Rodríguez
6è. Marvegadors  Elisenda Roda
Reforç   Eva Garcia, Cristina Espinar, Joan Pau Ferrer
E. Especial  Isabel Moreno, Ana Amat
Anglès  Haïssa Montagud, Alma Canal
E. Física  Fran Moraleda
E. Essencial/Religió  Laura Fernández
Educació artística  Elisabet Sopesens
Filosofia  Noemi Rocabert
SIEI  Sandra Puig
Educadora SIEI  Marga Martín

 

Equip Directiu

Directora Noemi Rocabert
Cap d’estudis Elisenda Roda
Secretària Laura Vílchez

 

Altres professionals

Administrativa Elisabet Franquet
Conserges Mª Jesús Fernández/ Pilar Moreso
TIS Laia Bellostes
Educadora Social Núria Gil
Educadora Emocial Eva Barjola
M. A. i LL. Lurdes
Vetlladores Núria Pacheco, Eva Méndez