Diades

Aqui podem trobar la informació de les diades que es desenvolupen a l’escola al llarg del curs. Les diades, s’estableixen a l’escola com a temàtiques de reflexió i coneixement endinsats en el treball competencial dels diferents àmbits.