Projectes d’escola

Aquests projectes es desenvolupen seguint els trets d’identitat de l’escola. Es treballen any rere any, i en moltes ocasions contem amb el suport d’altres entitats com ara Museus, Universitats, Ajuntaments…

A la barra esquerra apareixen tots aquests projectes, clicant en ells apareix informació, fotografies i material complementari que serveix d’ajuda per entendre’ls i apropar-se més a la identitat de la nostra escola.