Projectes

A la barra esquerra hi ha l’apartat Projectes d’escola, on apareixen detallats diferents projectes que es duen a terme al llarg del curs i que formen part de la identitat del centre i del seu projecte educatiu. Molts d’aquest projectes es desenvolupen amb ajuda d’altres entitats, com museus, bibloteques, Ajuntaments…

A l’apartat Projectes on participem es detallen les activitats puntuals en col·laboració amb altres entitats que es realitzen al llarg del curs, incloses dins del currículum de l’àrea corresponent.