Menjador escolar

Cliqueu aquí  per accedir a la planificació de menús del setembre a desembre de 2020. Poden haver-hi variacions en alguns menús que seran comunicades prèviament a les famílies.

L’escola disposa de servei diari de menjador escolar, de 12:30 a 15 h, a càrrec de l’empresa 7 i Tria (http://www.7itria.cat) titular de la concessió administrativa atorgada pel Consell Comarcal del Baix Penedès.

El preu del servei és:

Alumnat fix: 6,33 € / dia
Alumnat esporàdic: 6,96 € / dia

Es consideren fixos els infants que utilitzen el servei el mateix dia de la setmana, com a mínim 3 dies per setmana i tinguin domiciliat el pagament. El cobrament dels usuaris FIXOS es fa els primers dies de cada mes (del 3 al 15), mitjançant domiciliació bancària. En cas de retorn del rebut s’aplicarà un recàrrec en concepte de despeses bancàries. Els nens que tinguin 1 rebut impagat dins de les dates establertes i no es posin en contacte amb l’encarregat de la gestió no podran fer ús del menjador fins que abonin el deute.

Els infants fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar el mateix dia a la persona encarregada de la gestió del menjador (dins de l’horari establert), i se’ls retornarà l’ import de 3,50 € (en concepte d’absentisme). En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import.

Els infants eventuals han d’avisar a la persona encarregada de la gestió del menjador el dia anterior, dins de l’horari de gestió establert. El cobrament dels usuaris eventuals es fa mitjançant domiciliació bancària (a mes vençut) o a través del web (http://www.7itria.cat).

Podeu posar-vos en contacte amb la responsable d’aquest servei al telèfon 615 090 733 (de 9 a 10 h), o bé enviar un correu electrònic (menjador.joanperucho@gmail.com) per informar de les assistències addicionals, de les faltes justificades o per tractar algun altre tema.

En el cas que ho necessiteu, el Consell Comarcal del Baix Penedès concedeix beques de menjador escolar, de caràcter socioeconòmic o ordinari. Per a més informació o consultes adreceu-vos a l’àrea d’educació del Consell Comarcal del Baix Penedès (c. Andreu Nin, 1-3, 43700 El Vendrell, telèfon 977 66 45 50, educa@baixpenedes.cat) o dirigiu-vos a la seva pàgina web: http://www.ccbp.cat/index.php/el-consell/serveis-i-tramits/serveis-al-ciutada/educacio