Menjador escolar

 

Cliqueu aquí  per accedir a la planificació de menús de l’abril al juny de 2021. Poden haver-hi variacions en alguns menús que seran comunicades prèviament a les famílies.

L’escola disposa de servei diari de menjador escolar, de 12:30 a 15 h, a càrrec de l’empresa 7 i Tria (http://www.7itria.cat) titular de la concessió administrativa atorgada pel Consell Comarcal del Baix Penedès.

El preu del servei és:

Alumnat fix: 6,33 € / dia
Alumnat eventual: 6,96 € / dia

Es consideren fixos els infants que utilitzen el servei el mateix dia de la setmana, com a mínim 3 dies per setmana i tinguin domiciliat el pagament. El preu per als usuaris de la llar d’infants és de 9,00 € / dia

El cobrament dels usuaris fixos es fa els primers dies de cada mes (del 3 al 15), mitjançant domiciliació bancària, excepte el mes de setembre que es cobrarà a finals de mes. En cas de retorn del rebut s’aplicarà un recàrrec en concepte de despeses bancàries. Els infants que tinguin 1 rebut impagat dins de les dates establertes i no es posin en contacte amb l’encarregat de la gestió no podran fer ús del menjador fins que abonin el deute.

Els infants fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar el mateix dia a la persona encarregada de la gestió del menjador (dins de l’horari establert), i se’ls retornarà l’ import de 3,50 € (en concepte d’absentisme). En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import.

Els infants eventuals han d’avisar a la persona encarregada de la gestió del menjador el dia anterior, dins de l’horari de gestió (de 9 a 10 h). El cobrament dels usuaris eventuals es fa mitjançant domiciliació bancària (a mes vençut) o a través de la web (http://www.7itria.cat).

Els abonaments de les absències i les regulacions es faran efectius en el rebut del mes següent. Les absències i les regulacions del mes de juny es faran en el mes de setembre del curs següent.

Podeu posar-vos en contacte amb la responsable d’aquest servei al telèfon 615 090 733, de 9 a 10 h (només es faran consultes i gestions no presencials), o bé enviar un correu electrònic (menjador.joanperucho@gmail.com).

Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes s’hauran de comunicar a través de la “Intranet famílies” del web, a l’apartat “actualització de dades”, o bé per escrit a la persona encarregada de la gestió del menjador, abans del dia 3 de cada mes, per poder actualitzar la informació abans del cobrament dels rebuts del mes. En el cas de no fer-ho abans d’aquesta data, les regulacions es faran el mes següent.

En el cas que ho necessiteu, el Consell Comarcal del Baix Penedès concedeix beques de menjador escolar, de caràcter socioeconòmic o ordinari. Per a més informació o consultes adreceu-vos a l’àrea d’educació del Consell Comarcal del Baix Penedès (c. Andreu Nin, 1-3, 43700 El Vendrell, telèfon 977 66 45 50, educa@baixpenedes.cat) o dirigiu-vos a la seva pàgina web: http://www.ccbp.cat/index.php/el-consell/serveis-i-tramits/serveis-al-ciutada/educacio

Els infants becats pagaran el preu normal fins que no arribin les llistes oficials de becats de l’escola i es puguin aplicar els nous preus i fer les regulacions dels mesos pagats.

 

INSCRIPCIÓ

7 i TRIA posa a disposició dels usuaris la inscripció telemàtica a  la web www.7itria.cat . La inscripció conté signatura electrònica i no cal una còpia impresa. Només haureu d’imprimir la fitxa sanitària.

Accedint a www.7itria.cat :

1. Inscripcions
2. Menjador Escolar
3. Nova Inscripció

 

Si cliqueu aquí podeu accedir a un document tutorial que us explica què heu de fer pas a pas.

És imprescindible, una vegada omplerta la inscripció, que entregueu la fitxa sanitària omplerta i signada a l’encarregada de la gestió del servei a l’escola.

Aquest procediment d’inscripció és igual tant per usuaris fixos com per eventuals. Per qualsevol dubte podeu trucar al telèfon 93 682 10 43 i demanar pel departament de gestió.

En qualsevol cas entendrem que aquestes dades són provisionals i no cobrarem cap rebut fins que siguin contrastades amb les llistes reals d’assistència recollides a l’inici del curs.

A la nostra web trobareu l’aplicació “Intranet Famílies” que permet als usuaris consultar dades, tramitar modificacions i fer pagaments. Per activar l’accés a l’aplicació és necessari indicar a la inscripció una adreça de correu electrònic a la que enviarem les claus d’accés.

 

MESURES PEL COVID-19

Davant la possible situació de confinament dels vostres fills/es en cas d’un positiu per COVID-19 i seguint les mesures establertes, des de 7 i TRIA, juntament amb la direcció de la vostra escola, hem acordat el subministrament de l’àpat (dinar) per a tots els usuaris, que temporalment no puguin utilitzar el servei, amb motiu de les mesures preventives que es prenguin per la COVID-19.

Aquesta actuació es portarà a terme quan un o diversos alumnes no puguin assistir a classe per trobar-se en aïllament, quarantena o confinament del centre.

Els nens beneficiaris d’ajuts de menjador i els fixos que no vulguin fer us del servei, hauran d’avisar a la persona encarregada de la gestió del menjador de 9 hores a 10 hores, al telèfon 615  090 733 o al correu  menjador.joanperucho@gmail.com

La recollida de l’àpat serà a les 12:30 h per la porta del menjador.

El funcionament del subministrament serà el següent:

  • L’àpat, serà un menú per emportar que constarà de 1r plat, 2n plat i postres.
  • La família de l’alumne/a ha de recollir al centre el menú per emportar, seguint les indicacions que l’escola us faci arribar.
  • En el cas que la família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar altres persones per recollir-lo en nom seu, mitjançant el document d’autorització corresponent, degudament signat (us podeu descarregar el document si cliqueu aquí)
  • Amb l’entrega de l’àpat s’haurà de signar el document d’entrega.

Sobre el transport, conservació i consum de l’àpat heu de saber que:

  • Porteu els aliments a casa al més ràpid possible, abans no passin dues hores.
  • Guardeu-los a la nevera fins al moment de la preparació. Recordeu que són per al seu consum en el dia.
  • Escalfeu-lo bé si s’ha de consumir en calent.
  • Renteu-vos les mans abans de tocar qualsevol aliment.