EQUIP DOCENT

L’assignació del claustre de mestres als diferents grups de l’escola per al curs 2021-2022 és la següent:

EDUCACIÓ INFANTIL
Grup d’1 i 2 anys Fina Rubio i Míriam Piñero p1p2@escolajoanperucho.com
P3 Sònia Fernández p3@escolajoanperucho.com
P4 Roser Mitjans p4@escolajoanperucho.com
P5 M. Dolors Moliner p5@escolajoanperucho.com
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r (cicle inicial) Jesús M. López 1r@escolajoanperucho.com
2n (cicle inicial) M. Pilar Camacho 2n@escolajoanperucho.com
3r (cicle mitjà) Xavier Mallorquí 3r@escolajoanperucho.com
4t (cicle mitjà) Dàlia Barceló 4t@escolajoanperucho.com
5è (cicle superior) Pau Blanch 5e@escolajoanperucho.com
6è (cicle superior) Joan Guerrero 6e@escolajoanperucho.com
Reforç Jennifer Ribes i Marta Grífols
MESTRES ESPECIALISTES
Educació musical Caterina Manyà artistica@escolajoanperucho.com
Llengua anglesa
Jesús M. López angles1@escolajoanperucho.com
Pau Blanch angles2@escolajoanperucho.com
Roser Mitjans angles3@escolajoanperucho.com
Educació física Assumpta Ràfols educacio.fisica@escolajoanperucho.com
Educació especial Núria Solà educacio.especial@escolajoanperucho.com
Religió Alfons Garcia religio@escolajoanperucho.com
EQUIP DIRECTIU
Directora Marta Grífols e3005297@xtec.cat
Cap d’estudis Jennifer Ribes
Secretari Joan Guerrero