EQUIP DOCENT

L’assignació del claustre de mestres als diferents grups de l’escola per al curs 2019-2020 és la següent:

EDUCACIÓ INFANTIL
Grup d’1 i 2 anys Fina Rubio i Míriam Piñero p1p2@escolajoanperucho.com
P3 M. Dolors Moliner p3@escolajoanperucho.com
P4 Sònia Fernández p4@escolajoanperucho.com
P5 Roser Mitjans p5@escolajoanperucho.com
Psicomoticitat Pilar Camacho
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r (cicle inicial) Jesús López 1r@escolajoanperucho.com
2n (cicle inicial) Pilar Camacho 2n@escolajoanperucho.com
3r (cicle mitjà) Araceli Lleonart (subst.) 3r@escolajoanperucho.com
4t (cicle mitjà) Assumpta Ràfols 4t@escolajoanperucho.com
5è (cicle superior) Xevi Mallorquí 5e@escolajoanperucho.com
6è (cicle superior) Joan Guerrero 6e@escolajoanperucho.com
Reforç Montserrat Buil, Jennifer Ribes i Marta Grífols
MESTRES ESPECIALISTES
Educació artística Manel Sañudo artistica@escolajoanperucho.com
Llengua anglesa Jesús López angles1@escolajoanperucho.com
Araceli Lleonart (subst.) angles2@escolajoanperucho.com
Educació física Assumpta Ràfols educacio.fisica@escolajoanperucho.com
Educació especial Núria Solà educacio.especial@escolajoanperucho.com
Religió Pilar Gargallo religio@escolajoanperucho.com
EQUIP DIRECTIU
Directora Marta Grífols e3005297@xtec.cat
Cap d’estudis Jennifer Ribes
Secretari Joan Guerrero