Acollida matinal

L’escola disposa de servei diari d’acollida matinal de 8 a 8:50 h, tots els dies lectius. S’hi pot acollir qualsevol alumne/a d’educació infantil i primària en el moment que decideixi del curs, ja sigui de manera fixa o esporàdica.

Els preus del servei són:

Alumnat fix: 21 € / mes
Alumnat esporàdic: 3 € / dia

Els infants que en facin ús de manera fixa hauran d’ingressar la quota mensual abans del dia 3 de cada mes, en el núm. de compte ES46 0182 2968 5800 1002 2734 de la Caixa Agrària d’Albinyana.

Els infants que utilitzen aquest servei de manera esporàdica hauran de comprar els tiquets directament a la monitora.