Activitats extraescolars

L’AFA gestiona les activitats extraescolars i en fa les inscripcions. Si esteu interessats en alguna/es activitat/s, cal que presenteu la fitxa d’inscripció abans del 22 de setembre.

L’horari de l’AFA és els divendres de 16:30 a 18 h en el seu despatx, al costat de la biblioteca de l’escola. També us hi podeu posar en contacte a l’adreça electrònica: afaescolajoanperucho@gmail.com

Activitats extraescolars per al curs 2021/2022 (1r trimestre)

ACTIVITAT
CURS/OS
DIES I HORARI
PREU TRIMESTRAL 
Karate

(mínim 10 alumnes)

De P4 a 6è
Dilluns i dimecres, de 16:30 h a 18 h
Socis: 75 €
No socis: 90 €
Anglès
De P3 a 6è
Dilluns i dimecres, de 12:30 h a 13:30 h
Socis: 123,50 € (matrícula gratuïta)
No socis: 138,50 € + 30 € matrícula
Material: 28 €
Teatre
De 3r a 6è
Dilluns, de 16:30 a 18 h
Socis: 75 €  /  No socis: 90 €
Break Dance
P4 a 6è
Dijous, de 16:30 a 17:45 h
Socis: 65 €  /  No socis: 80 €
Surfskate

(mínim 10 alumnes)

1r a 6è
Dimarts, de 16:30 a 18 h
Socis: 140 €  /  No socis: 155 €
Robòtica

(mínim 10 alumnes)

1r a 6è
Divendres, de 12:30 a 13:30 h
Socis: 83 €  /  No socis: 98 €

Les quotes són les mateixes a cada trimestre, independentment dels dies lectius que hi hagi. Les inscripcions són trimestrals

En totes les activitats extraescolars cal un nombre mínim de persones inscrites per iniciar l’activitat i places limitades.

Informació sobre les activitats extraescolars:

300+ darmowych obrazów z kategorii Karate i Walka - Pixabay
KARATE

Activitat impartida pel Paco Valle, professor de karate amb molts anys de vinculació amb l’escola.

Escuela de idiomas en Fuengirola | Aenfis Fuengirola academia de idiomas
ANGLÈS

Activitat a càrrec de l’empresa Xenòlit (www.xenolit.es) del Vendrell. Aquesta empresa ja fa uns anys que imparteix l’extraescolar d’anglès a l’escola al migdia amb èxit.

Teatro Calcetín Y Buskin Tragedia - Gráficos vectoriales gratis en Pixabay
TEATRE

Activitat impartida per l’escola de teatre La Porta de Fusta (www.laportadefusta.com) de Calafell. Aquesta empresa ja ha ofert diversos serveis a l’escola, com ara obres de teatre o contacontes. Es tracta d’una proposta nova a l’escola que esperem que us agradi.

Skateboarding, surfskate, skating, skate, skater, boy, skateboard icon - Download on Iconfinder
SURFSKATE

Activitat a càrrec de l’escola de surf i skate Second Waves (http://www.second-waves.com) del Roc de Sant Gaietà. Aquesta és també una proposta nova que creiem que pot engrescar molt a l’alumnat de l’escola. El preu inclou tot el material (rampes, skates, cascs i elements de protecció), que l’escola portada cada dia que es fa l’activitat. També inclou una assegurança pròpia de l’escola de skate.

Robótica - Iconos gratis de tecnología
ROBÒTICA

Activitat impartida per Roboaula (http://www.roboaula.com), empresa que l’any passat ja va fer tallers de robòtica a la nostra escola dins de l’horari escolar. Aquesta activitat resulta molt atractiva per als infants de totes les edats.