Suport escolar personalitzat (SEP)

Seguint el principi de qualitat d’educació (art.21g) de la Llei d’Educació, les escoles han d’organitzar els seus recursos per tal d’oferir un suport escolar personalitzat (SEP) a l’alumnat que ho requereixi i que cursin els nivells de P4 i P5 d’educació infantil, i 1r, 2n i 6è d’educació primària. Aquest suport es realitza en l’horari dins l’aula i en l’horari no lectiu, els dimarts i els dijous de 12.30 h a 13.30 h. La data d’inici és durant el mes d’octubre.

Amb aquest suport es pretén que l’alumnat assoleixi les competències en el tractament de llengua (tan en l’expressió com en la comprensió oral i escrita) i en el tractament de les matemàtiques, i així millorar els seus aprenentatges.

No hi ha servei d’acollida pels germans d’alumnes que assisteixin al SEP.

Cada tutor/a us informarà individualment sobre quins alumnes formaran part del SEP.

Cliqueu aquí per accedir al díptiu informatiu.