MENÚ GENERAL

L’Escola Joan Perucho és un centre públic d’educació infantil i primària molt arrelat al seu territori, el municipi d’Albinyana. Com a la majoria de centres educatius, s’hi ofereixen i proposen activitats i serveis amb l’objectiu d’oferir una educació de qualitat, que es fonamenta en:

  1. L’educació per a tots i totes en contextos habituals.
  2. L’assoliment d’unes màximes competències.
  3. El creixement personal, la relació i el desenvolupament dels altres, en el marc d’un context sostenible.
  4. La capacitació de viure en democràcia.
  5. La formació pel desenvolupament personal i intel·lectual.

Des del botó de la part superior dreta de la pantalla podeu accedir a la informació general de l’escola, o també des del menú del lateral esquerre de la pantalla.