Història

Informació extreta de:
Bofarull i Terrades, Manuel. “Mestres de minyons d’Albinyana”. Miscel·lània penedesenca, 2001, Vol. 26, p. 229-252
Descarregueu el document al següent enllaç: https://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaPenedesenca/article/view/64088

Al municipi d’Albinyana existeixen referències documentades dels primers mestres en el segle XVI, que eren anomenats “mestres de minyons”, i fins l’any 1870 que trobem les primeres “mestresses”.

És possible que des del començament, l’escola era alguna dependència de l’edifici de l’Ajuntament. L’any 1886 es documenta que hi ha dues escoles: la de nens, amb un promig d’assistència de 40, i la de nenes, amb unes 25. Tot i això, són molt sovint els canvis d’ubicació de les escoles, sobretot durant els darrers anys del s. XIX, malgrat que el nombre d’alumnes continua augmentant (l’any 1910 assisteixen a escola 54 nens i 55 nenes).

El 13 de desembre de 1924 s’inaugura l’escola mixta de les Peces, que complementa la tasca de les escoles de nens i de nenes del poble d’Albinyana.

L’any 1936 comença la guerra civil, i pocs mesos després del seu inici s’engeguen les classes en una nova ubicació al carrer Nou, del que serà l’Escola Nova Unificada. Acabada la guerra, l’any 1943, es promou l’expedient per construir, per compte de l’Estat, un edifici escolar a Albinyana. Més endavant s’inauguraren les escoles noves, a peu de carretera, en el terreny que fou de cal Xaconín de la Torreta.

Aquestes escoles van ser batejades el 28 d’abril de 1995, amb el nom de Joan Perucho, poeta i escriptor vinculat a Albinyana. Inicialment formà part de la Zona Escolar Rural Els Ceps, i més endavant es constituí com a centre d’educació infantil i primària amb una línia completa.

L’any 2008 s’inaugurà l’actual edifici de l’escola, a l’avinguda Francesc Macià. Des del curs 2016-2017 que s’hi ha integrat també la llar d’infants municipal, en el marc d’un projecte experimental del Departament d’Educació.

L’escola Joan Perucho acull actualment la major part dels nens i de les nenes del poble, així com d’altres barriades del municipi: La Papiola, Bonaterra I i II, Molí del Blanquillo i Les Peces. L’escola normalment manté un nombre d’alumnes que fluctua entre 165 i 173 alumnes.

La tasca dels i de les mestres, en el transcurs de tots aquests anys, es veu reflectida en els censos de població del municipi:

Any Habitants d’Albinyana Habitants que no saben llegir (%)
1887 1.081 70,95 %
1910 943 57,79 %
1930 801 34,40 %
1945 585 16,07 %

 

Per a més informació sobre Albinyana, cliqueu en el següent enllaç: https://ca.wikipedia.org/wiki/Albinyana
Per a més informació sobre Joan Perucho, cliqueu en el següent enllaç: https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Perucho_i_Gutiérrez