Transport Escolar

El Consell Comarcal del Baix Penedès s’encarrega gestionar el servei de transport escolar amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments de l’alumnat de l’educació obligatòria als centres educatius.

Els itineraris i horaris previstos per al curs 2020-2021 són:

Itinerari:
La Papiola – Bonaterra – Les Peces – Escola Joan Perucho (Albinyana)
(línia LP.03 – Empresa Plana)
Hora Anada
8:20 La Papiola I (c. Garrofers)
8:25 La Papiola I (ctra.C-51 parada bus)
8:30 Bonaterra I (Molí del Blanquillo)
8:33 Bonaterra II (Molí del Blanquillo)
8:38 Bonaterra III (c.Turó de l’Home)
8:41 Bonaterra IV (ctra. C-51 parada bus)
8:45 Les Peces I (c. Les Moreres)
8:47 Les Peces II (av. Sagrat Cor – Casal d’Avis)
8:56 Escola Joan Perucho
Hora Sortida
16:35 Escola Joan Perucho
16:42 Les Peces I (c. Les Moreres)
16:45 Les Peces II (av. Sagrat Cor – Casal d’Avis)
16:50 Bonaterra IV (ctra.C-51 parada bus)
16:52 Bonaterra III (c.Turó de l’Home)
16:55 Bonaterra II (Molí del Blanquillo)
16:57 Bonaterra I (Molí del Blanquillo)
17:02 La Papiola I (c. Garrofers)
17:07 La Papiola I (ctra. C-51 parada bus)


Per a més informació o consultes adreceu-vos a l’
àrea d’educació del Consell Comarcal del Baix Penedès (c. Andreu Nin, 1-3, 43700 El Vendrell, telèfon 977 66 45 50, educa@baixpenedes.cat) o dirigiu-vos a la seva pàgina web: http://www.ccbp.cat/index.php/el-consell/serveis-i-tramits/serveis-al-ciutada/educacioEn el cas que ho necessiteu, podeu accedir als ajuts econòmics per a desplaçaments obligatoris (AID-O) i no obligatoris/voluntaris (AID-V) que concedeix el mateix Consell Comarcal del Baix Penedès, a l’alumnat que d’acord amb el Mapa Escolar aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, assisteixi a centres d’Ensenyament infantil de segon cicle i primària obligatòria, del seu municipi i que tenen la seva residència en un nucli de població disseminat (urbanització, barri, masia, etc.), que es trobi a una distància mínima del casc urbà per via rodada superior a 3 km., o a l’inrevés, i que no tingui transport escolar, o per indicació expressa de la Comissió d’Escolarització.