MATERIAL ESCOLAR

En aquesta secció trobareu informacions diverses sobre els materials que ha de dur l’alumnat a l’escola, diferenciat en les dues etapes educatives (infantil i primària). Podeu accedir-hi clicant en els diferents apartats del menú que teniu a l’esquerra de la pantalla.

Quotes anuals per a material educatiu

Per a què tot l’alumnat pugui realitzar activitats gaudint d’una adequada diversitat de materials a l’escola, és necessari comptar amb les aportacions econòmiques de les famílies per a disposar d’aquests recursos per compartir.

A l’escola, les famílies fan aquesta aportació mitjançant quotes anuals per a material educatiu, amb un 6% de descompte per a les famílies que estigueu associades a l’AFA (descompte que s’aplica també a les sortides curriculars de centre).

Per al curs 2021-2022 s’han establert les següents quota anuals per alumne/a (d’educació infantil i primària): 71 € (o 66,75 € si esteu associats a l’AFA)

Cal fer l’ingrés al següent compte corrent de l’Agrícola i Secció de Crèdit d’Albinyana SCCL:

ES74 0182 2968 5802 0003 7470
IMPORTANT: Indiqueu en el “concepte” el nom, cognoms i curs de l’alumne/a

Teniu les següents formes de pagament:

1 – Tot d’un cop: del 25 de juny al 30 de setembre del 2021

2 – En dos terminis:

•  1r termini, del 25 de juny al 30 de setembre del 202136 € (o 33,75 € si esteu associats a l’AFA)

•  2n termini, de l’1 d’octubre al 31 de desembre del 202135 € (o 33 € si esteu associats a l’AFA)

Condicions econòmiques per al primer cicle d’educació infantil (grup d’1 i 2 anys)

L’import que les famílies han d’abonar en matricula el seu fill/a és d’onze mensualitats, de setembre a juliol, independentment que l’infant assisteixi o no a l’escola (durant el juliol es realitzen casals inclosos en la mensualitat obligatòria).

La quota mensual del curs 2020/2021 és de 111,50 € / mes

A les quotes mensuals cal afegir-hi la quota per material educatiu que cal abonar a l’escola (vegeu els paràgrafs anteriors).

Durant els primers 10 dies de cada mes, l’Ajuntament d’Albinyana cobrarà les quotes mensuals mitjançant domiciliació bancària. En el cas de no abonar les quotes ni indicar-ne els motius, es procedirà a la baixa voluntària d’aquest servei.

L’import de les mensualitats s’actualitza cada curs. En el cas de baixa, cal comunicar-ho a secretaria com a màxim 10 dies abans de finalitzar el mes en curs.