Projectes

Els últims anys s’han anat incorporant en la dinàmica del centre diferents projectes didàctics que han esdevinguts pràctiques d’èxit. Aquestes experiències s’han integrat en el nostre Projecte Educatiu, el caràcter propi de l’escola, adaptades a la nostra realitat i millorant-les en la persecució dels objectius any rere any.

En el menú de l’esquerra podeu consultar els projectes més destacats.