L’escola

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

Som un centre educatiu públic d’Educació Infantil i Primària a Premià de Mar. Una CdA, comunitat d’aprenentatge, des del curs 17/18.

El nostre equip de mestres aposta decididament per la renovació pedagògica. Amb el compromís de continuar desenvolupant un model d’escola catalana, integradora, laica i de qualitat.

La societat en la que vivim en els darrers anys ha canviat moltíssim. Hem passat d’una societat industrial o post-industrial a la societat del coneixement. Anomenada així perquè els processos econòmics ja no es basen només en la producció de productes materials, ara el coneixement i la informació juguen un paper fonamental.  Aquesta nova societat demana una formació contínua, és a dir, no podem deixar d’aprendre mai. Per tant, en educació és necessari prioritzar l’aprendre a aprendre.

L’escola que es mereixen els nostres nens i nenes, del segle XXI, ha de respondre a la realitat d’avui i del futur; complexa i canviant. Un món que exigeix l’ús de les noves tecnologies, el coneixement d’idiomes i, el que és més important, una capacitat d’adaptació als canvis i de saber-se posar d’acord amb els altres.

Com aconseguim una escola que reuneixi aquestes característiques? El primer és fer de l’escola un espai privilegiat d’aprenentatge i creixement personal. Els alumnes s’han d’involucrar en el seu propi procés d’aprenentatge. I perquè es motivin, tinguin ganes d’estudiar i s’apliquin per aprendre coses noves se’ls ha de permetre que tinguin un paper actiu, creatiu i que doni respostes als seus interessos. També s’ha de destacar que aquesa idea d’escola només pot portar-se a terme amb la col·laboració de tota la comunitat educativa: mestres, pares i personal no docent.