Oferta educativa

Educació Infantil i Primària

L’aventura educativa al nostre centre a al primer curs d’Educació Infantil, P3, i arriba fins a 6è, l’últim curs de l’Educació Primària, amb dues línies per curs. L’horari lectiu és de 9 a 12,30 h i de 15 a 16.30 h.

Acollida matinal

A partir de les 8 h està disponible el servei d’acollida matinal per a les famílies que no podeu deixar els nens a les 9, hora d’inici de les classes al Montserrat. Enllaç acollida

SEP (Suport Escolar Personalitzat)

El Suport Escolar Personalitzat és un recurs per millorar la resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge dels alumnes. El fan alguns nens i nenes que necessiten reforçar alguna matèria de 12.30 a 13.30 h.

Menjador

A les 12.30 es fa la pausa per dinar, fins a les 15 h, hora en què es reprenen les classes. Enllaç menjador

Anglès migdia

Durant l’horari de migdia es pot fer anglès com a activitat extraescolar. Els professors són nadius. Enllaç anglès migdia

Activitats extraescolars fins a les 18 h

Fins a les 18 h, els vostres fills poden realitzar  diferents activitats. N’ hi ha disponibles cada tarda, de dilluns a divendres. Enllaç extraescolars.

Piscina setmanal alumnes 2n

Un dia a la setmana, els alumnes de 2n de primària fan l’activitat de piscina, dins de l’horari lectiu.

Sortides i colònies

L’oferta educativa es complementa amb les sortides i colònies programades des de principis de curs. Són sortides en part lúdiques i en part de currículum, ja que a classe es treballen conceptes relacionats amb la sortida. Les colònies es fan cada final de cicle, a P5, 2n, 4t i 6è.

Transport escolar 

Existeix el servei de transport escolar des de diferents punts del poble fins a l’escola i viceversa. Aquest servei és operatiu als matins i a les tardes, i es fa en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme.