Història

S'ha produït un error en obtenir un àlbum extern. Comproveu l'adreça de l'àlbum. Ajuda.

L’any 1977 es va inaugurar el nostre centre, l’Escola Mare de Déu de Montserrat, en uns terrenys cedits per un particular a la població de Premià de Mar amb la condició de destinar-los a l’ensenyament públic. Eren uns terrenys verds aïllats del centre i dels sorolls del trànsit o la indústria. Fins a la reforma educativa de mitjans dels anys 90 s’hi van impartir els estudis d’EGB, per a nens i nenes d’entre els 4 i els 14 anys, i que conduien a l’obtenció del Graduat Escolar. Llavors s’amplia l’entrada al curs de P-3 i els estudis ofertats són el Segon Cicle d’Educació Infantil i l’Etapa de Primària, ara pels alumnes fins als 12 anys. Darrerament, entre els anys 7 i 10 d’aquest segle, s’aprova la reforma i ampliació de l’Escola, se simplifica el seu nom i passa a dir-se Escola Montserrat. Amb l’execució de les obres de millora es modernitzen les instal·lacions, s’adapten els espais i es construeixen de nous, abans no existents, com l’ascensor o el gimnàs-sala d’actes.