Biblioteca

La biblioteca de l’escola Montserrat disposa de més de 4.000 llibres.

Tots els alumnes de tots els nivells de primària fan una sessió de biblioteca a la setmana dins de l’horari lectiu, l’objectiu de la qual és incentivar la lectura i despertar l’interès dels nens i les nenes vers els llibres.

Els alumnes poden fer un préstec d’un llibre cada setmana, amb la possibilitat de pròrroga.

Cada setmana, es fan diferents activitats no repetitives relacionades amb la lectura del llibre, com ara un treball manual, una carta a la bibliotecària, un comentari de l’editorial o les tapes…

També, com a activitat, els nens i les nenes poden fer recomanacions als companys o a la bibliotecària, i fer jocs, com per exemple, descobrir personatges dels llibres llegits.