Speaking a CS

Dins l’horari d’anglès es fan dues hores de desdoblament dels grups de Cicle Superior amb dos mestres especialistes. Un dels grups reduïts es queda a la seva aula i l’altre va a una de suport. I tots dos grups fan speaking per aprofundir en la part oral de l’idioma.