Desdoblaments

Els desdoblaments d’assignatures consisteix en dividir el grup de classe en dos gràcies a la presència d’un segon mestre que s’endu la meitat dels alumnes per treballar la matèria en un altre espai. Els grups que es creen són heterogenis, sense discriminació per nivell.
Això permet fer un treball més personalitzat, individualitzar l’atenció i treballar des d’un punt de vista més pràctic. Els materials emprats poden ser molt diversos, l’objectiu final és que els alumnes arribin per ells mateixos a determinades conclusions a través de la interacció amb aquest material. El seu interès per la matèria augmenta i s’optimitza l’aprenentatge.

Un exemple de desdoblament en matemàtiques: treballar la composició i la descomposició dels nombres, les desenes i les unitats gràcies a l’ús de material reciclat com són els taps de plàstic.