Acollida

Preus d’acollida matí curs 2016-2017:
1 hora (5 dies) —-> 32,00 €/mes
1 hora (3 dies) —-> 23,00 €/mes
1,5 hores (5 dies) —-> 48,00 €/mes
1,5 hores (3 dies) —-> 32,50 €/mes
Abonament 10 tiquets d’1 hora —-> 32,50 €
Abonament 10 tiquets d’1,5 hores —-> 46,50€
Tiquet esporàdic 1 hora —-> 3,50€
Tiquet esporàdic 1,5 hores —-> 5,00€

Preus d’acollida tarda curs 2016-2017:
1 hora —> 3,50€
1,30 hores —> 5€