Transport Escolar

El centre disposa de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. Hi ha diferents parades en diferents punts del poble. El servei funciona en horari de matí i de tarda; no opera al migdia.

Els preus del servei són els següents:

26,40 €/mes, el primer germà
17,95 €/mes, el segon germà
8,85 €/mes, a partir del tercer germà

Per a ser usuari  del transport, cal emplenar el full corresponent i adjuntar un document bancari en el qual figuri el nom del titular i el número de compte.

Els rebuts es cobren trimestralment a través del Consell Comarcal.