Salut

Higiene

Cal que tots els nens i nenes vinguin a l’escola nets, tant de cos com de roba.

Malalties

Quan un alumne/a presenti símptomes de malaltia, cal que es quedi a casa.

Administració de medicaments

Perquè a l’escola puguem administrar medicaments als vostres fills i filles, cal que:

  • El pare, la mare o el tutor legal ens aporti una recepta o informe del metge on consti el nom del nen/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.
  • El pare, la mare o el tutor legal ens faci arribar un escrit on es demani i autoritzi l’administració de la medicació al seu fill/a, sempre que sigui imprescindible la seva administració en l’horari lectiu.
  • Els medicaments estiguin dintre del seu envàs original, degudament identificat amb el nom de l’alumne/a, la dosi i l’hora de l’administració

Polls

Quan un alumne/a presenti polls o llèmenes ha de romandre a casa. No podrà assistir al centre fins que estigui net tant de polls com de llèmenes.