Tutoria

 

Assemblea d’aula / Parlem-ne
Totes les classes tenen una capseta en forma de bústia que diu “parlem-ne”, durant la setmana els alumnes lliurement van proposant temes que els hi agradaria debatre amb la resta del grup o de l’escola, l’escriuen en un paper i el posen a dins la capsa. A l’hora de tutoria s’obre la capsa i es parla dels diferents temes proposats. Si són temes que afecten a tota l’escola, es guarden per l’assamblea d’escola.

En les assemblees és important que parlin tots els nens/es, els que els hi costa més manifestar-se, el tutor/a fomentarà aquesta participació preguntant-los directament què en pensen ells del tema que s’està tractant i procurant reduir les intervencions als alumnes que volen enraonar contínuament, s’ha de pautar el temps. Normalment no es tracta de fer queixes d’alumnes, sinó que són propostes de millora constructives. Una vegada acabada l’assemblea cal recordar i escriure en una llibreta d’aula, o a l’ordinador en una carpeta que digui “assemblees d’aula” els acords presos.

Carta del mes
A cada aula de P3 a 6è hi ha un capsa que diu “carta del mes”. Sempre es llegeix l’últim dijous de mes. Els alumnes i mestres tenen un mes per escriure a casa una carta al seu grup classe, ha de ser una carta a on expressin vivències pròpies que els hi han provocat unes emocions determinades, i que volen compartir amb els seus companys/es. És bo que aprenguin a posar nom a les seves emocions i als seus sentiments, també és un espai per treballar la carta com a tipologia de text. Mai es comenta, ni es jutja res del que es llegeix, només es llegeix per compartir-ho. Als alumnes d’infantil se’ls dóna una carta pautada perquè en aquest cas, són les  famílies que han d’escriure la carta. Aquesta carta explica l’activitat, el dia de retorn de la carta, el dia de lectura a classe…
Protagonista de la setmana
A l’aula tenim una bosseta o una capseta amb tots els noms o fotos dels alumnes de la classe. En treu un a l’atzar i la resta del grup ha de dir si es mereix o no ser protagonista i perquè. Sempre s’ha de raonar el perquè.

Si surt que sí pot ser protagonista, durant aquella setmana serà el protagonista i tindrà una sèrie de privilegis. Aquests privilegis els proposen els alumnes en assemblea d’aula a principi de curs, els confirma la tutora i s’acorda una llista de privilegis. 

“Et Felicito”
A les aules d’educació primària hi haurà un cartell amb un títol que digui: “Et felicito” amb una taula amb el llistat dels alumnes del grup classe i un espai per escriure al costat de cada nom.

D’aquesta manera veurem si tots queden felicitats  o bé hi ha algun espai en blanc. Els alumnes poden anar a escriure una felicitació per un altre alumne, quan aquest s’ho mereixi. Es tracta de potenciar el que fan bé els alumnes, a vegades es ressalten coses que passen a menjador, pati…  Les felicitacions són anònimes i es llegiran setmanalment . Quan hi hagi un llistat en el que ja s’hagi felicitat a tots els alumnes, es guarda en un llibret que formarà part de la biblioteca d’aula. 

Racó de la PePa
Racó de resolució de conflictes: PEnsar i PArlar. Quan hi ha un conflicte entre dos alumnes se’ls acompanya en aquest racó per tal que siguin capaços de gestionar el problema de manera assertiva. En el racó hi ha una boca i una orella; l’ alumne que agafa la boca explica el seu punt de vista i el que té l’orella, l’escolta. Després s’han d’intercanviar els papers fins que hagin estat capaços de trobar una solució o entendre el punt de vista de l’altre.
Presento el meu germà o germana
Activitat de presentació dels germans (quan es dóna el cas). Vénen a l’escola amb el seu germà o germana petita acompanyats del pare o mare. El germà gran respon les preguntes que té el grup sobre el germanet petit. Aquesta activitat ajuda a l’acceptació de la nova situació de germà gran.
Programació d’Educació Emocional a Educació Infantil
Són un conjunt d’activitats pensades per treballar dinàmiques concretes a l’Educació Infantil (ioga, activitats de cohesió de grup, activitats de resolució de conflictes, autoestima, seguretat,…). 
Tutories personalitzades
A partir de 3r, el mestre tutor disposa de mitja hora setmanal per atendre els alumnes del seu grup-classe individualment. És un espai on fer un seguiment tan acadèmic com emocional.
Programa de competència social “Decideix”
Són 20 lliçons per cicle mitjà i 20 lliçons per cicle superior en les que es treballen impulsivitat, autocontrol… Així es treballen 10 lliçons cada curs, un total de 20 per cicle. 
Assemblea d’escola
Una vegada al mes ens reunim tots els alumnes i mestres de l’escola a la sala polivalent. Els alumnes de Cicle Superior són els encarregats de portar l’assemblea, fan l’ordre del dia i el projecten a la pantalla. Un alumne és el secretari que va prenent acta dels acords presos i un altre és el moderador que dóna la paraula i gestiona l’assemblea. L’ordre del dia s’ordena per tal que els temes més importants siguin els primers i així, si cal els alumnes d’infantil, poden tornar abans a la classe. Tots els alumnes de Cicle Superior han de ser secretaris i també moderadors, però ells poden decidir amb el tutor quan estan preparats per ser-ho. Al començament de cada assemblea es llegeix l’acta de l’assemblea anterior. Aquestes actes es publiquen a la web de l’escola.