Música

L’Educació Musical incideix en el desenvolupament dels nens d’una manera única i insustituible.

Segons Edgar Willems, “L’educació ben entesa no és sols una preparació per a la vida; és en ella mateixa una manifestació permanent i harmoniosa de la vida. Hauria de ser així per a l’educació musical que apel.la a la majoria de les facultats rectores de l’ésser humà.”

La música és l’art efímer. Són solament els sons els que expressen el seu llenguatge i quan acaben de sonar ja no existeixen.

La música ens dóna un tipus determinat de vivències diferents de les que pot donar qualsevol altre estímul.

Amb la música estem educant la veu, l’oïda, el riltme, el gust estètic, la imaginació, l’expressió i la representació.

Aprenem llenguatge, comunicació. Aprenem a conèixer i a estimar una mica més les tradicions i a valorar tot allò que no és material.

Treballem l’adquisició de la capacitat d’atenció i memòria, sentit de grup, de disciplina i de responsabilitat, també esperit crític i a millorar el nostre gust estètic.

CONTINGUTS:

Estructurem l’àrea d’educació artística en dos grans blocs:

 • Explorar i percebre
 • Interpretar i crear

Treballem l’Educació Musical a partir de cinc blocs de treball:

 1. Cançó i veu:
 • Cançons de repertori popular i tradicionals catalanes així com d’altres països a l’uníson o a cànon i a dues veus.

 • Cançons de la cantata de final del primer trimestre el 21 de desembre on participen els alumnes de P3 a 6è.

 • La veu i les seves espeificitats. Respiració i control de l’aire. Experimentació.

2. Educació de l’oïda:

 • El so i el silenci. Sons agradables i sons desagradables.
 • Les qualitats del so: agut/greu, Fort/Fluix, Curt/llarg, reguladors
 • El timbre dels instruments.
 • Pregrafia de la intensitat sonora per passar més tard a la grafia .

3. Música, moviment i dansa:

 • Pulsació i ritme.

 • Gest i mim amb música i amb cançons.

 • Danses tant tradicionals catalanes i d’altres països.
 • Coreografies inventades.

4. Lectura i escriptura (llenguatge musical)

-Les figures rítmiques a través de dir-les amb síl.labes rítmiques: rodona, blanca, negra, corxeres i semicorxeres i els silencis. Valors. Combinacions de figures més complexes.

 • El pentagrama:línies i espais

 • La clau de sol.

 • Les notes de l’escala de do: So i col.locació al pentagrama.

 • Estructura rítmica: Compàs de 4, compàs de 2, compàs de 3. La barra de compàs.

 • Les alteracions.

Audició:

 • Músiques de diversos autors i obres.

 • Músiques d’altres països.

 • Instruments musicals: percussió, corda i vent.

 • La nostra veu. La nostra interpretació.