Llengua castellana

  • QUADERNS: S’utilitzen els quaderns Lengua Castellana. Proyecto Tram 2.0. Text la Galera. Aquest material s’utilitzarà per treballar vocabulari i gramàtica, com també per la competència lectora i l’expressió escrita.

 

  • CONFERÈNCIES: Tots els alumnes a partir de 2n, fan una conferència en castellà al llarg del curs. Ells escullen un tema lliure i es preparen una exposició oral amb la seva família. Es converteixen en experts sobre el tema que han escollit, i a l’hora de l’exposició poden portar el material complementari que vulguin.

 

  • LLIBRETA D’ESCRIPTURA: La taronja sense pauta en la que hi van fent expressions escrites es pot utilizar tant en llengua catalana com en llengua castellana (explicat a l’àrea de llengua catalana).

 

  • A P5 es comença a introduir l’expressió oral en castellà de manera lúdica, a través de cançons, contes,…