Llengua catalana

 • CONFERÈNCIES: tots els alumnes de l’escola n’han de fer una en català al llarg del curs. A P3 només ho faran els alumnes que es vegin preparats.

Ells escullen un tema i es preparen una exposició oral amb la seva família.

A primària, el tema anirà relacionat amb el projecte que estiguin realitzant amb el seu grup classe.

A Cicle Mitjà i a Cicle Superior faran una altra conferència en castellà del tema que vulguin (no cal que sigui relacionat amb el projecte).

Els alumnes es converteixen en experts sobre el tema que han escollit, i a l’hora de l’exposició poden portar el material complementari que vulguin.

 

 • LLIBRETA D’ESCRIPTURA: Tots els alumnes de P3 a 6è tenen una llibreta tamany foli taronja sense pauta en la que hi van fent expressions escrites, és a dir, redaccions a vegades en català i altres vegades en castellà, lliures o proposades pel mestre…

L’ordre a la llibreta sempre és cronològic per anar veient el progrés en l’escriptura del nen/a.

Els alumnes de P3, P4 i P5 Primer s’expressen dibuixant i més endavant construeixen les frases oralment i després l’escriuen a la llibreta acompanyats individualment pel mestre.

 • ORTOGRAFIA SENSE ESFORÇ: Es treballa l’”ortografia sense esforç” de D. Gabarró. És un mètode que parteix que per a escriure sense fer faltes cal tenir memòria visual, i els alumnes quinètics o auditius cal primer ensenyar-los-hi aquesta estratègia.

A partir de 3r, els nens que ho necessitin poden destinar 10 minuts diaris (dins la franja horària de lectura diària o a SEP) a l’entrenament de la memòria visual per parelles. En Gabarró té un llibret basat en estratègies per millorar i aprendre la memòria visual.

 

 • ORTOGRAFIA: Es presenta una norma quan s’ha detectat que és un error freqüent en alguns alumnes o bé s’observa en una correcció conjunta. A les classes cal fer un recull de les normes treballades per tal de que els alumnes ho puguin consultar sempre que ho necessitin.

 

 • DICTAT PREPARAT: De 2n a 6è es fa un dictat setmanal.
Quines faltes es consideren que no es poden fer a finals de cicle?
CI CM CS
·  Majúscules

·  Plurals

·  r – rr

·  No confondre sons (excepte j-g)

·  Separar paraules

·  Les paraules més utilitzades.

·  Signes de puntuació: punt, punt i a part i coma.

 

·  Plurals acabats en –es i –os.

·  Accents diacrítics més comuns.

·  Començar l’accentuació sense donar massa importància a o/e accent obert tancat.

·  Paraules de la mateixa família per trobar a/e.

·  Apòstrof també la i/u àtones

·  R simple i múltiple

·  R muda final

·  Br/Bl

·  Formes verbals en V

·  P-B, T-D, C-G final de paraula.

·  Verb haver i formes compostes.

·  Hi ha / hi havia

·  X/IX

·  Dígrafs TX/TG a final de paraula.

·   Apòstrof i/u àtones

·   Signes de puntuació: dos punts, punts suspensius, guions, parèntesis, cometes, interrogació, admiració.

·   Accentuació: agudes, planes, esdrúixoles i accents diacrítics

·    Dièresi

·   Lletres mudes:h, t, d, p, b, r.

·   Guionet pronoms febles després del verb.

 

 • A LA CARTA, EDITORIAL ÀLBER: Material per treballar les tipologies de textos a educació primària. El material consta d’un llibre per cada cicle on hi ha la guia del mestre, les fitxes fotocopiables pels alumnes i el material addicional que es necessita per les activitats.

A partir d’algun motiu especial es presenta un text (horari de la classe, normes a principi de curs, notícia especial…). Llavors durant els dies que calgui es treballa aquella tipologia textual amb diverses lectures (hi ha sis comprensions de cada tipologia).

 

 • DIARI D’AULA:
  • P3, P4 i P5 fan un diari de classe. Una vegada a la setmana un nen explica un fet que ha viscut. Primer cal que construeixi la frase molt bé oralment i després la redactarà. Amb els nens de P3 i P4 la mestra l’escriu en una pissarra. Els nens de P5 ja la poden copiar, qui redacta la frase l’escriu a l’ordinador amb un ajudant. La frase s’il·lustra i es plastifica el full original. Tots els fulls formen un llibret espiralat que queda a la biblioteca de la classe. Amb aquest material també es pot fer confecció de frases, retallant les paraules.
  • De 1r a 6è es farà un diari personal amb una llibreta que cadascú guardarà sota la seva taula. Aquest diari s’escriurà durant els primers 15 minuts del dia, i s’aniran compartint amb el permís dels nens.

 

 • EXPRESSIÓ ESCRITA DINS DELS PROJECTES: Quan es treballen els projectes que generalment són de temes de l’àrea de medi natural i social s’aniran fent resums, redaccions i informes dels continguts que es van aprenent.

 

 • CONTES DE CASA: Els alumnes d’infantil porten dos contes de casa seva durant el curs. Entre setmana aquests contes queden guardats en unes caixes de fusta i els divendres trien un conte cada nen/a. Es fa una llista de préstec i el dilluns el tornen. Si no el tornen, no en podran agafar un altre préstec.

 

 • SOFÀ DE LECTURA: Tres cops a la setmana hi ha un voluntari que pot ser pare, mare, avi, veí… que ve a l’entradeta del sofà a explicar contes individualment a uns quants nens/es d’infantil.

 

 • PRÉSTEC INDIVIDUAL: Setmanalment es fan préstecs de llibres que es poden treure de la biblioteca de l’escola, de les biblioteques públiques, de l’intercanvi entre alumnes…

 

 • BIBLIOTECA D’AULA:
  • Primària: Una vegada a la setmana els alumnes acompanyats del tutor/a i el coordinador/a de biblioteca van a la biblioteca del Tractoret a llegir o a fer préstec de llibres. És important agafar en préstec llibres per a la biblioteca d’aula. D’aquesta manera si algun alumne acaba de llegir el seu llibre, podrà començar-ne un altre.
  • Infantil: Es fa intercanvi de llibres per a la classe com a mínim una vegada al trimestre. A la biblioteca de la classe hi ha llibrets que han elaborat els propis  nens/es del grup com el diari de classe, un diari de sortides, un cançoner,…

 

 • CLUB DE LECTURA: al llarg del curs s’anirà realitzant un club de lectura en què es llegirà un llibre per a tota la classe. Els alumnes hauran de llegir a casa la part que els indiqui el tutor, i a classe es realitzaran diferents dinàmiques per treballar l’autor i la seva obra. Quan aquest llibre s’acabi, se n’escollirà un altre i s’iniciarà un nou club de lectura. Els clubs de lectura del segon trimestre es dedicaran a treballar l’autor/a que ens vindrà a visitar dins el programa “Lletres a l’aula” durant la setmana cultural.

 

 • MITJA HORA DIÀRIA DE LECTURA: Cada dia de 1r a 6è es dediquen 30 minuts diaris (de 15 a 15:30) a la lectura. Aquesta lectura pot tenir diferents formats:
  • Recomanacions de llibres
  • Lectura en veu alta del mestre
  • Lectura en veu alta dels alumnes
  • Lectura autònoma individual