Canals de comunicació i Assemblees

  • Correu: afa.guialbes@gmail.com
  • Whatsapp: Cada grup classe crea un grup de whatsapp cada curs i una persona de cada grup classe s’uneix al grup “Connecting Famílies” on hi ha una persona cada grup classe i un membre de la Junta.
  • Cada curs es convoquen de 1 a 3 assemblees ordinàries on hi poden assistir totes les famílies sòcies. La Junta envia per correu l’ordre del dia i convoca l’assemblea; en acabar la Junta fa l’acta i l’envia per correu a totes les famílies sòcies.
  • Si cal, es pot convocar una assemblea extraordinària per tractar algun tema en concret.