Consell escolar

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Actualment el Consell Escolar de l’escola Sant Esteve de Guialbes està format per:

Equip directiu

  • Anna Gay Mercader (directora)
  • Anna Pérez Carreras (cap d’estudis)
  • Marta Ill Vilardell (sercretària)

Representants dels mestres

  • Jordi Parés Masdevall
  • Judit Coll Teixidor
  • Àngels Toboso

Representants de les famílies

  • Yolanda Salguero Pelegrina
  • Sílvia Moya Olano

Representant de l’AMPA

  • Damià Carreras Coll

Representant de l’ajuntament

  •  Àlex Terés Cordón (alcalde i regidor d’ensenyament)