Educació Infantil

 • RACONS BARREJATS

Anomenem Racons barrejats a aquelles sessions en que compartim les propostes de racons de les dues aules d’educació infantil com si es tractés d’un sol espai, compartit pels alumnes dels dos grups.

Aquesta proposta es duu a terme els matins de dilluns, dimecres i divendres després de la rutina del Bon dia fins l’estona d’esbarjo.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT:

 • Els alumnes poden disposar de les quatre àrees temàtiques pertanyents a les dues aules: joc simbòlic, jocs, blocs i àrea gràfica. Puntualment s’hi pot incorporar si cal, l’àrea d’aigua, sorra i llum (o alguna de les seves propostes).
 • Organització: L’activitat dels alumnes s’organitza segons un procés de Planificació – Treball – Recollida i record.

Algunes propostes són d’accés lliure i altres formen part d’un Pla de treball que cal completar obligatòriament.

Planificació: en el moment d’acollida dels alumnes a l’aula plantejarem estratègies per tal que els alumnes vagin prenent consciència dels espais dels que disposen i del que hi poden fer, per tal que amb el temps s’hi dirigeixin amb un objectiu concret del que hi volen fer. És un procés lent, que requereix d’un aprenentatge i un entrenament, que potser no es pot fer tampoc cada dia amb tots els alumnes. Intentem evitar llargues sessions asseguts en rotllana on els nens parlen d’un en un, provem de planificar en petits grups, encara que no ho puguin fer tots cada dia, amb la implicació de la mestra de suport.

En aquesta fase es presenta o es fa un recordatori de les activitats obligatòries que formen part del Pla de Treball.

Treball: estona en que els alumnes juguen en les diverses propostes de les diferents àrees o realitzen les activitats del Pla de treball.

Recollida i record: temps dedicat a la recollida dels materials que s’han utilitzat. L’ordre i la presentació a l’aula d’aquests materials ha de facilitar-ne la recollida. Temps també per al retorn a la calma i per a fer un procés de record del treball que s’ha fet en aquesta estona. Aquest procés de record requereix també el treball en petits grups, i es pot fer gràcies a la participació de la mestra de suport. Potser no és possible fer cada dia el procés de record amb tots els alumnes, algun petit grup pot fer-ho, per exemple, mentre altres comencen a esmorzar, es tracta d’anar poc a poc adquirint un hàbit.

 • Adaptació del grup de P3: en les primeres sessions del curs i durant el temps que es consideri necessari, el grup d’alumnes de P3 es dirigeix cada dia a una àrea diferent acompanyat de la seva tutora, per tal de familiaritzar-se amb els espais i les propostes de materials.

 

 • PROJECTES DE TREBALL

Es reserven 2 matins a la setmana (dimarts i dijous) per dur a terme els projectes que han escollit els alumnes a partir de diferents elements motivadors que han presentat els mestres.

Els projectes es fan amb el tutor de cada grup.

Els alumnes de P3, comencen a fer projecte al segon o tercer trimestre, depenent de la seva adaptació.

 

 • TALLERS

Durant quatre tardes a la setmana els alumnes de P4 a 1r es barregen en 4 grups i cada grup fa un taller diferent cada dia.

 • TALLER D’EXPERIMENTACIÓ: Es desenvolupa a l’àrea d’aigua, sorra i llum. Hi trobarem materials com la taula de sorra, taula d’aigua, taula de farina o pasta, taula de llum, kapla, balances grans i petites. En ocasions es treballa lliurement, explorant i manipulant amb els diferents elements, i en d’altres, s’ofereixen propostes més dirigides amb un objectiu d’experimentació específic.

S’hi introdueixen elements de manipulació de conceptes matemàtics com mesura, capacitat… per aconseguir iniciar-se en el pensament científic: trobar-se un cas, fer hipòtesis, comprovar-ho i després arribar a unes conclusions verificant les hipòtesis.

 • TALLER DE PLÀSTICA: Basat en els principis de l’Educació Creadora definits pel pedagog Arno Stern. Pensat per a desenvolupar l’expressió a través del llenguatge plàstic a partir de la iniciativa dels propis nens. S’iniciarà amb un taller de pintura per a l’expressió a través del traç, continuarem amb sessions de modelat amb fang i finalment es farà  el treball del volum a través de construcció amb elements de rebuig en el “taller dels invents”. 

En aquest taller també s’inclou la lectura i interpretació d’obres d’art.

 • TALLER DE CONTES: Es fa un taller de contes a la biblioteca. S’hi presenten contes tant tradicionals com actuals, i es completa la sessió amb un treball d’iniciació a l’escriptura o bé amb un racó de llengua oral a l’aula amb disfresses i elements del conte explicat en el taller.  

 • TALLER DE SORTIDES A L’ENTORN: S’organitzen sortides a peu a l’entorn de l’escola. Poden tenir tant un caire de passeig per la natura, com lúdic, aprofitant les possibilitats del bosc per al joc motriu, així com d’exploració i descoberta de l’entorn natural i social. És un espai de relació, d’interacció, d’experimentació … La llengua vehicular d’aquest taller és l’anglès.

Complementàriament a aquests taller, es fan, si cal, altres sortides a l’entorn amb els tutors, en horari de matí, per a fer observacions, recollir materials … o com a desencadenant per iniciar un projecte.

 

 • TALLERS A P3: Els alumnes de P3 fan els mateixos tallers, també a les tardes, però amb el seu grup-classe i amb la seva tutora.

Us deixem un vídeo d’una de les activitats que duem a terme dins el Taller d’Entorn. Diverses vegades durant el curs, visitem els diferents agüaits de Naturaprop i podem observar els animals de l’entorn en les diferents estacions de l’any.

 

 • ESPECIALITATS

Les estones de després de l’esbarjo al matí estan dedicades a les especialitats de música, anglès i psicomotricitat. Aquestes tres àrees es duen a terme 1 sessió per mestres especialistes. En l’apartat de cada àrea de la web, es pot llegir com es treballen.

 • TUTORIA

Els dijous a la tarda estan destinats a les sessions de tutoria igual que la resta de cursos de l’escola. Podreu trobar què es treballa en aquestes sessions a l’apartat TUTORIA del Projecte Educatiu.