L’escola

L’escola Sant Esteve de Guialbes està situada al poble de Sant Esteve de Guialbes dins el municipi de Vilademuls (Girona). És una escola rural de titularitat pública on hi assisteixen els nens i nenes dels diferents pobles que formen part de Vilademuls (Galliners, Olives, Ollers Orfes, Parets d’Empordà, Sant Esteve de Guialbes, Sant Marçal de Quarantella, Terradelles, Vilamarí, Vilademuls, Vilademí, i Vilafreser). Actualment hi ha 6 grups classe; P3, P4, P5 i 1r, 2n i 3r, 4t i 5è i 6è. Ara mateix l’escola acull 96 alumnes i disposa d’ 11 mestres.

Ens definim com una escola participativa i democràtica; celebrem assemblees periòdicament amb tots els alumnes de l’escola i amb tota la comunitat educativa i es creen comissions mixtes de mestres i pares. A l’escola s’utilitzen diferents metodologies de treball: treball per projectes, treball cooperatiu, racons, tallers amb grups de diferents edats, etc. Es pretén potenciar el treball en grups reduïts i dos mestres a l’aula per tal de poder-nos adaptar millor a les necessitats de cada infant i es té molt en compte l’educació emocional.

L’anglès s’introdueix a P3 i cada vegada va adquirint més importància. A part de les hores de llengua anglesa es fa un taller de plàstica en anglès de 2n a 6è i un taller d’experimentació en anglès de P4 a 1r.

Disposem de pissarres digitals a 4 aules i projectors a 2 aules més. A cada aula hi ha l’ordinador connectat al projector o a la pissarra digital i depen de la classe 1 o 2 més per treballar els alumnes. A les classes de 4t, 5è i 6è hi ha 6 ordinadors de sobretaula.  A més, tenim 6 portàtils. L’escola està formada per un edifici principal amb 5 aules i un altre edifici amb una aula i el menjador escolar. Actrualment estem en obres per ampliar l’escola.

La zona exterior està formada per un pati al voltant de l’edifici principal,  amb una pista coberta, un sorral i una zona de jocs. També hi ha una zona per a l’hort i una altra per la bassa.