Material escolar

El material que utilitzen els alumnes a l’escola és socialitzat. Les famílies paguen una quota anual que inclou el material necessari per treballar a l’aula.

El que sí que es demana a les famílies, és que els alumnes portin unes botes d’aigua i un impermeable. La nostra escola està situada en un entorn privilegiat i és un plaer pels alumnes poder sortir a saltar bassals quan plou.

I és que no “hi ha mal temps” en tot cas hi ha “mala vestimenta”.