Cinema en curs

Cinema en curs’ és un programa de pedagogia del cinema i amb el cinema a escoles i instituts. Els alumnes de Cicle Superior centraran el seu projecte en aquest programa.

Iniciat el 2005 a Catalunya, actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, Euskadi, Argentina, Xile i Alemanya.

Té dos grans objectius:

  • Propiciar el descobriment per part de nens i joves del cinema entès com a art, creació i cultura.
  • Desenvolupar les potències pedagògiques de la creació cinematogràfica en el context educatiu.

El programa s’articula a partir de quatre eixos principals:
– La presència regular i continuada de cineastes als centres educatius impartint tallers juntament amb els mestres o professors i dins l’horari lectiu.
– L’articulació de la descoberta de l’art cinematogràfic a partir d’una metodologia que vincula estretament la pràctica creativa i el visionat de pel·lícules.
– La formació dels mestres i professors.
– La construcció del projecte a laboratori de recerca aplicada: espai d’experimentació i reflexió. A partir de l’anàlisi de les experiències dels tallers, l’equip de cineastes i docents genera propostes, materials i metodologies extensibles a contextos educatius diversos.

http://www.cinemaencurs.org/ca