Reflexions sobre l’avaluació formativa i l’acompanyament

La nostra escola forma part de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa, espais de reflexió compartida que promouen actuacions de millora i transformació educativa. Des del confinament, acompanyen als centres educatius en aquests moments d’adaptació i ens han proposat reflexionar sobre l’avaluació i l’acompanyament que fem a l’alumnat i les seves famílies. Després de la visualització del vídeo  Els principis de l’avaluació formativa, ens hem aturat a reflexionar i hem donat resposta a aquestes qüestions:

 1. Quin enfocament donareu a l’avaluació formativa/formadora de les tasques virtuals que estan realitzant els vostres infants i joves? Quin serà el rol que tindran els alumnes en aquesta avaluació?

Al llarg d’aquest trimestre l’avaluació serà totalment formativa, per tal de poder acompanyar a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge i ajudar-lo a millorar, tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú.

Els aspectes que s’avaluaran en el 3r trimestre són:

 1. L’esforç per a l’aprenentatge.
 2. La resiliència
 3. El treball en xarxa
 4. El gust per la lectura
 5. La curiositat
 6. L’autoestima
 7. L’autogestió
 8. Les emocions
 9. La competència digital
 10. L’autoestima i iniciativa personal

El nostre objectiu és promoure l’aprenentatge dins el marc del currículum competencial. Aspectes com la iniciativa o l’autonomia prendran més valor. Vetllarem per poder oferir un bon acompanyament emocional i acadèmic. Pretenem que els aprenentatges que adquireixin els facilitin ser ciutadans i ciutadanes competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables. 

La situació actual ens fa evitar la rèplica de les situacions acadèmiques habituals a l’escola, així que hem optat per plantejar tasques setmanals als alumnes, afavorint que ells i elles s’organitzin el temps i l’espai pe realitzar-les. En trametre aquestes tasques reben un comentari de la mestra, en comptes d’una qualificació numèrica. Aquest comentari els ajuda a saber en quin moment de l’aprenentatge estan i què han de fer per millorar. Ens plantegem l’opció que els alumnes donin resposta a aquest comentari, per tal de fer un feedback en els dos sentits. Ens cal acordar amb l’equip docent quins criteris farem servir per aconseguir que aquest feedback sigui una font d’aprenentatges enriquidors i significatius per tothom.

Pretenem que els alumnes siguin els protagonistes del seu aprenentatge i que siguin conscients del que estan aprenent. En el treball per projectes intentem fomentar l’autoavaluació, ja que se’ls hi ha plantejat que preparin una exposició oral i coneixen els criteris d’avaluació. La realització d’una carpeta d’aprenentatge els ajudarà a ser conscients del seu procés d’aprenentatge en la preparació d’aquesta conferència, i per tant ens ajuda a fer una bona avaluació formativa.

2. Com penseu implicar a les famílies en l’avaluació dels seus fills/es durant el confinament?

L’avaluació ens ha de servir, malgrat els inconvenients, tant al professorat com a l’alumnat, com a les famílies per analitzar, valorar i reorientar, si escau, el procés d’aprenentatge, identificant-ne les dificultats i trobar estratègies per superar-les. L’avaluació ha de permetre, doncs, comprovar el grau d’assoliment de les competències marcades pel currículum.

Amb les evidències i observacions que cada tutor vagi recollint, elaborarem l’informe al final del trimestre que, reflectirà els resultats obtinguts en l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumne corresponent a la 3a avaluació. 

Les mestres donem a conèixer quina és la finalitat de les tasques que es proposen setmanalment i informen sobre que se’ls avaluarà. Tenim contacte amb els nens i nenes per resoldre dubtes i fer el seguiment i acompanyament del seu procés d’aprenentatge. Es demanarà als alumnes que facin una autoinforme, amb l’ajuda dels pares, per valorar el seu procés d’aprenentatge al final del trimestre. Rebran un retorn de la tutora a aquest autoinforme en forma de comentari.

3. Com abordareu el retorn a l’escola després d’aquest confinament provocat pel “COVID 19”? Quins són els vostres objectius prioritaris?

En el retorn a l’escola ens centrarem en el benestar emocional dels alumnes. Prioritzarem per sobre de tot, el seu benestar emocional per sobre dels continguts que puguin haver après al llarg d’aquesta temporada de confinament.

4. Quins aprenentatges podeu extreure de la situació actual i quines oportunitats se us han generat?

Creiem que els alumnes tenen l’oportunitat de treballar aspectes com la iniciativa, l’autonomia personal, la competència digital, entre d’altres. Els aprenentatges que estan fent en el seu dia a dia seran significatius per ells/es. Intentem proposar-los tasques motivadores, que els facin reflexionar, investigar, fer hipòtesis… Donem més importància a l’avaluació formativa, treballant l’autoavaluació conscient. Alhora, estem reflexionant constantment sobre quina és la millor manera d’arribar a tot l’alumnat, en condicions d’equitat i igualtat.

Els mestres també ens estem formant molt amb la competència digital i estem aprenent nous recursos que no coneixíem.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>