Transport Escolar

El transport escolar és un servei diàri que s’ofereix des del Consell Comarcal de la Selva.

HORARI i PARADES

El recorregut permet el trasport fins l’escola des de les urbanizacions: Mont Barbat (Bus 1) ,  Mas  Altaba  i  Residencial  Parc (Bus 2).  A continuació podeu veure el  recorregut  que fa cada bus:       *Per més informació sobre les parades podeu consultar a la web del Consell Comarcal

PREU

El cost d’aquest servei el podeu trobar al següent enllaç on s’especifica el preu en funció de les característiques de cada usuari/a.

DOCUMENTS I FORMULARIS

El Consell Comarcal posa a la disposició dels usuaris/es els següents documents:

FUNCIONAMENT

El servei de transport compta amb el monitoratge durant el transport. En el cas de que un/a alumne/a fixe no hagi d’agafar el transport de forma puntual cal avisar prèviament al tutor/a.

CONTACTE

Per més informació us poder adreçar al la web del Consell Comarcal.