Oferta Educativa

En aquest apartat us mostrem la nostra oferta educativa d’ Educació Infantil i d’Educació Primària.

En l’Escola Les Arrels els nostres alumnes desenvolupen habilitats de les àrees instrumentals en totes les seves etapes.

També realitzen projectes interdisciplinaris on partim d’un tema, problema o centre d’interès i té com objectiu elaborar un producte final (exposició a les famílies i/o altres cursos). L’alumnat, a partir d’un treball cooperatiu, és el protagonista del seu propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.

Mitjançant el desenvolupament creatiu els alumnes són protagonistes i constructors del seu aprenentatge i el paper del mestre passa a ser secundari. En Educació Infantil amb els ambients i transversalment a tot el centre amb el Teixit d’Escola.