Documents de Centre

En aquest apartat us afegirem els diferents documents de centre de la nostra escola.

Aquests documents són els següents:

  • Normativa d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)
  • Pla d’acollida
  • Projecte Educatiu
  • Projecte de Direcció
  • Projecte Lingüístic