Educació Infantil

Rutines

Benvinguda

Llistes

Calendari i temps

Activitats de consciència fonològica

Ambients

Minimons – La caseta – Atelier – English – Experimentació – Cos i moviment

A cada sessió els nens i nenes trien lliurement l’ambient al qual volen anar. La mainada és la protagonista i constructora del seu propi aprenentatge.

Els nens i nenes s’agrupen per internivells

Racons

Es duen a terme entre 4 i 5 activitats diferents alhora en una sessió.

Cada alumne passa per un racó a cada sessió.

El treball pot ser individual o col·lectiu (grups heterogenis).

Teixit d’escola

Projecte interdisciplinari, amb un mateix fil conductor a tots els cursos, on es realitzen diferents tallers lligats a un producte final.

Als tallers es treballen múltiples intel·ligències.

El treball lingüístic queda implícit en el sí del taller bé sigui de forma oral i/o de forma escrita.

Grups d’alumnes barrejats (intercicles).

Projectes interdisciplinars

Hi ha un projecte estipulat per a cada curs.

Segons els interessos de l’alumnat se’n fa un altre.

Es treballen continguts de totes les àrees.

Hi ha un producte final.

Grups interactius

Es duen a terme entre 4 i 5 activitats diferents alhora en una sessió. Cada activitat té una durada d’uns 10 minuts tutoritzada per un adult.

Els alumnes passen per totes les activitats al llarg de la sessió.

Grups heterogenis.

Es promou l’acceleració de l’aprenentatge i l’aprenentatge dialògic.

Música

Cançons

Danses

Jocs musicals

Instruments…

Psicomotricitat

Activitats psicomotores.

Descoberta d’un mateix.

Psicomotricitat Acouturier