Formació de familiars

L’oferta formativa dels centres educatius no s’obre únicament a alumnes i docents, s’obre, també, a les famílies. La formació de familiars respon als interessos i lesnecessitats de les famílies.

Una de les modalitats de formació de més èxit són les tertúlies literàries dialògiques. En aquestes tertúlies, persones de la comunitat educativa amb diversos perfils (amb o sense titulació acadèmica, de diferents cultures, edats, procedències, formes de vida, religió, ideologia…), comparteixen diàlegs, desenvolupen reflexions crítiques i construeixen coneixement al voltant d’una obra de la literatura clàssica universal. D’aquesta manera, persones que mai han llegit aquest tipus de llibres, o cap llibre, mostren gran satisfacció i entusiasme per la lectura d’obres literàries com les de James Joyce, Cortázar, Safo, Les mil i una nits, El Ramayana o L’Odissea i poden acompanyar, de forma més efectiva, el desenvolupament escolar i social dels seus fills.

Les investigacions científiques han demostrat que les interaccions de l’alumnat amb la resta d’agents socials implicats en la seva educació influeixen directament sobre el seu rendiment escolar. Per tant, no només és necessària la formació del professorat, sinó que també ho és la formació de les famílies i altres membres de la comunitat. Una de les aportacions que es desprenen de INCLUD-ED (2006-2011) és que els resultats acadèmics dels alumnes no depenen tant del nivell acadèmic assolit per les famílies com pel fet que, quan els fills estan escolaritzats, també les famílies estiguin fent formació.