Transversals

Teixit d’escola

Projecte interdisciplinari, amb un mateix fil conductor a tots els cursos, on es realitzen diferents tallers lligats a un producte final.

Als tallers es treballen múltiples intel·ligències.

El treball lingüístic queda implícit en el sí del taller bé sigui de forma oral i/o de forma escrita.

Grups d’alumnes barrejats (intercicles).

Projectes interdisciplinars de coneixement del medi

Treball per projectes interdisciplinaris.

Es fan tres projectes al llarg del curs (un cada trimestre) a Educació Primària i un per curs a Educació Infantil.

Es treballen, específicament, els continguts de les diferents dimensions de l’àrea de coneixement del medi natural i social i treballar continguts de medi natural social i cultural i s’introdueixen continguts d’altres àrees matemàtiques, llengües, plàstica, música…

Hi ha un producte final.