Recursos Pedagògics

MATERIAL ESCOLAR

La quota a pagar serà de 100 euros (s’inclou una activitat de lleure, teatre… a nivell de tota l’escola).

Al setembre, passem el Contracte de compromís de bon ús i bones pràctiques del material didàctic a les famílies, on es comprometen a tenir cura del material i a pagar-lo a final de curs en el cas que s’extraviés o deteriorés per qualsevol motiu. En cas que sigui un llibre de lectura s’haurà d’abonar 9 euros; en cas que sigui un llibre de reutilització o quadernets s’haurà d’abonar el preu real.

  • Si els alumnes perden l’agenda han de comprar la de l’escola a secretaria.
  • Els pens (de segon cicle) s’hauran de conservar durant tot el cicle, en cas contrari, s’haurà de comprar de nou pel compte dels usuaris. Les carpetes d’anglès es donaran cada dos anys.
  • Només es tornarà a donar el material fungible en cas que s’hagi fet curta la previsió de material per tot l’alumnat.

El consell escolar va aprovar que qui no pagui el material escolar, no podrà participar de les sortides ni colònies, així com tampoc se li donarà el material d’aula a principi de curs.