Comunitat d’Aprenentatge

Les comunitats d’aprenentatge són un projecte de transformació social i cultural basat en l’aplicació d’aquelles actuacions educatives d’èxit (AEE) de les quals s’ha demostrat científicament que milloren el rendiment educatiu i la convivència. Les comunitats d’aprenentatge impliquen totes les persones que, de forma directa o indirecta, influeixen en l’aprenentatge i el desenvolupament dels estudiants, incloent-hi mestres, professors, familiars, membres d’associacions i organitzacions veïnals i locals i persones voluntàries.

La transformació està orientada cap a un somni d’escola en el qual tota la comunitat educativa i l’entorn participen de manera igualitària, per convertir les dificultats en possibilitats i millorar les expectatives d’èxit educatiu de tots els alumnes. Partint dels somnis de tota la comunitat educativa, a través del diàleg i basant-se en les evidències científiques, aquest projecte està aconseguint un doble objectiu: superar el fracàs escolar i enfortir la convivència.

Els reptes que es plantegen a la societat actual, als qual vol donar resposta el Projecte comunitats d’aprenentatge són:

   • SUPERAR LES DESIGUALTATS
   • ACONSEGUIR L’ÈXIT EDUCATIU
   • MILLORAR LA CONVIVÈNCIA

El mitjà que tenen les comunitats d’aprenentatge per aconseguir els objectius proposats és l’aplicació de les actuacions educatives d’èxit.

Les actuacions educatives d’èxit (AEE) és defineixen com aquelles pràctiques educatives que la comunitat científica internacional ha demostrat que contribueixen a millorar l’aprenentatge de l’alumnat i la convivència al centre educatiu.

Són actuacions universals i transferibles a tot tipus de contextos i que ofereixen èxit, igualtat i eficàcia. La seva implementació exigeix rigor, constància i compromís.

Al nostre centre realitzem les següents actuacions educatives d’èxit (AEE) per aconseguir els objectius d’una comunitat d’aprenentatge: (Feu click a l’enllaç per tenir més informació sobre les AEE)

   • Comissions Mixtes: Participació de les famílies, professorat i voluntariat en la tasca educativa.
   • Formacions de Familiars: Respon als interessos i les necessitats de les famílies.
   • Grups Interactius: Els grups interactius són una forma d’organització de l’aula que es caracteritza per incloure tot l’alumnat, ja que aquest troba el suport de diferents adults a banda dels docents responsables de l’aula.
   • Tertúlies Literàties: Es tracta de la construcció col·lectiva de significat i de coneixement a partir del diàleg amb tots els alumnes que participen en la tertúlia.