Socialització de material, activitats i sortides

Amb aquest projecte es pretén impulsar la cohesió social, garantir la igualtat en les condicions d’escolarització de tot l’alumnat, fomentar valors de corresponsabilitat i solidaritat, educar pel consum responsable, fomentar la cooperació entre famílies, alumnat i professorat i millorar quantitativament i qualitativa els recursos didàctics disponibles a l’escola.