Escolta’m

El curs 2012-2013 vàrem començar implementant el Projecte Escolta’m entre els infants de 6 i 7 anys, des de fa 5 anys ja arriba a totes les criatures de primària.

Aquest projecte pretén establir una vinculació educativa positiva entre el tutor/a i l’alumne/a, proporcionant a l’infant factors promotors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.

Una relació tutorial fonamentada a partir de la confiança, la mirada capacitadora i la gestió relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor/a de cadascuna de les criatures del grup-classe sense exclusió.

Pensem que dialogar representa no només una competència relacional útil sinó també una manera de millorar-se un mateix i el món que l’envolta.

D’acord amb el projecte, l’escolta activa implica la voluntat de comprendre, ser empàtics, d’iniciar un diàleg constructiu, requereix una oïda càlida que ens permeti ser receptiu a l’altre.

Pensem que només del benestar emocional es pot arribar a les relacions positives i a l’aprenentatge.